Eskişehirspor Web Sitesi Yenilendi

Eskişehirspor Web Sitesi Yenilendi

 

Eskişehirspor Web Sitesi Yenilendi

 

Eskişehirspor Web Sitesi Yenilendi

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme
31.05.2023
Okunma sayısı : 2804
Haberi paylaş :

KONGRE ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

 

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

     Derneğimizin aşağıda gündem maddeleri bulunan Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısının, 15.06.2023 Perşembe günü saat 15:00’da Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi (Atatürk Bulvarı Migros Yanı) adresinde yapılmasına; ilk toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 22.06.2023 Perşembe günü aynı adreste saat 13:00’da aşağıda verilen gündem maddeleri ile yasal çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

 

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL GÜNDEM

 • Açılış
 • Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan’a toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 • Mali ve İdari Raporların okunması, görüşülmesi ve ibrası
 • Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 • 2023-2024 dönemi tahmini gelir-gider bütçesinin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü
 • Dilek ve Temenniler
 • Başkan Teşekkür Konuşması
 • Kapanış

 

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

      26 Nisan 2022’de 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları” kanunu gereği; 1 takvim yılı içerisinde (26 Nisan 2023 tarihine kadar olan süreç Bakanlık Makamının kararı ile 7405 Sayılı Kanunda Yer Alan Uyum Süreleri 26/10/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.) kulüplerin dernek statüsünden çıkıp, spor kulübü olarak yeni bir tüzük ile ilgili mercilerce tescilinin yapılması mecburidir. Bu kanun gereği; 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun emredici hükümleri gereği sportif faaliyeti bulunan kulübümüzün ‘Dernek’ statüsünden çıkıp, ‘Spor Kulübü’ olarak yeni bir tüzük ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescilinin yapılması gerektiğinden, hâlihazırdaki tüzüğümüzün değiştirilmesi gündemli olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15.06.2023 Perşembe günü saat 16.00’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde (Atatürk Bulvarı Migros Yanı) gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 22.06.2023 Perşembe günü saat 14.00’da aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM

 • Açılış
 • Başkanlık Divanı Seçimi ve Divana Toplantı Tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 • Yeni Tüzüğün Okunması
 • Yeni Tüzüğün Oylanması
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış

 

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

 

 

 

Not: 2023 yılı aidatlarını 31 Mart 2023 tarihine kadar yatırmış üyelerimiz, Olağan Mali
Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın üyelerimizin kimliklerini yanlarında
bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

 

Orjinal boyuttaki fotoğraflara ulaşmak için Basın Girişi yapabilirsiniz.